KURZ AUTOGÉNNEHO TRÉNINGU II. – vyšší (meditačný) stupeň 1

15.-16. november 2019

 

Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň. Kurz je otvorený aj záujemcom z iných profesií, ale absolvovanie nebude oprávňovať k používaniu metodiky u druhých.

Viac...

Psychiater Hašto: Mama by nemala chcieť byť extrémne dobrá mama, môže robiť chyby a mať svoje potreby

Ak rodič udrie dieťa raz, nemusí to zanechať stopy, ale ak je to spôsob výchovy, je to veľký problém, hovorí psychiater Hašto.
Psychiater Jozef Hašto opisuje, ako sa vzťah s mamou už od útleho veku prejavuje vo vzťahoch, ktoré človek v dospelosti má, a či sa naučené vzorce správania dajú v neskoršom veku potlačiť.
 
celý článok si môžete stiahnuť tu: http://bit.ly/rozhovorN
originál článok zverenený na webe: dennikn.sk
 
 

Kurz: Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii

Pro mente sana,Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
OUSHI –Olomouc University Social Health Institute
 
Výklad snov v individuálnej a skupinovej psychoterapii 
„Traumseminar“ s akcentom na Rozvíjanie Mentalizácie
 
Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
S. Freud sa vyjadril o výklade snov ako o „kráľovskej ceste“ k poznávaniu neuvedomovaných stránok nášho psychického života. Mal pritom na mysli rozširovanie a prehlbovanie vedomia v procese sebapoznávania.
Obsahom seminára sú hlavne praktické ukážky  práce so snami. Akcent bude na zapojení mentalizačných procesov. Práca so snami je zmysluplná, má empiricky overenú terapeutickú hodnotu, zvlášť ak sen súvisí s nespracovanou psychickou traumou.
 
Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagógom. Zúčastniť sa môžu aj záujemci s iným vzdelaním, ktorých ale absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k práci so snami druhých ľudí.
 
Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549; e-mail: [email protected]
 
Organizačná asistencia: Mgr.Zuzana Okálová, mobil: 0948094674  a e-mail ako hore.
 
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.Prineste si prosím prezúvky.
 
Čas: 4.- 5. OKTÓBER 2019, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).
 
Prihlášky posielajte na adresu: [email protected] Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
 
Platba:  79 €; členovia SPS majú zľavu na 75 € , bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 (Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a prvé slovo z názvu kurzu. Ako variabilný symbol: dátum kurzu. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak 10 dní pred konaním seminára nedostaneme oznam o platbe, pozývame náhradníkov.
 
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností
 
Účastníci kurzu dostanú potvrdenie o absolvovaní školenia. 
 
Odporúčaná literatúra:
 
-Aeppli, E.: Psychologie snů. Sagittarius, 2001
-Boss, M.:  Včera v noci se mi zdálo. Triton Praha, 2002
-Freud, S.: Výklad snu. Nová tiskárna Pelhřimov, 2000
-Hartman, E.: Sny. Podstata funkcie snívania. Vydavateľstvo F, Pro mente sana, s.r.o., 2013
-Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypovým významom. (www.vydavatelstvo-f.sk)
-Hašto,J.,Tavel,P.:Mentalizovanie ako výzva pre klinickú medicínu a špeciálne pre psychiatriu a psychoterapiu.Psychiatrie,19,2015,2,98-103
-Hill, C.E.: Práca so snami v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2009
-Leuner, H.: Imaginácia ako zrkadlo nevedomého duševného života (www.vydavatelstvo-f.sk)
-Ružička,J.,Čálek,O.:Výklad snu daseinsanalytickou metodou.Triton,Praha,2016
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel  I.-III -v jednom zväzku, Vydavateľstvo F, Trenčín, 2005 (obzvlášť strany 48 – 50, 69-72, 117-130, 149-152, 253-256, 283-284, 306-309, 474-480, 489)
-Schlegel, L.: Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurozológiu a psychoterapiu Diel IV, Polarita duše a jej integrácie podľa C.G. Junga a imaginatívne metódy v psychoterapii. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2006 (zvlášť strany 147-175)
-Ullman,M.: Úcta k snom. Skupinový prístup k výkladu snov. (www.vydavatelstvo-f.sk)  
-Woller, W., Kruse,J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2011, s. 316-317
J.Hašto

Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min). 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: [email protected] alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie.

Čas: 13.-14. SEPT. 2019, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: [email protected]. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ; členovia SPS majú zľavu na 75 €
Platbu prosím poukazujte až po vyrozumení či bola Vaša prihláška akceptovaná (problém limitovanej kapacity miest).
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky. 
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností. 
Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.
 

Odporúčaná literatúra:

- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2018, 67 strán.

- Schultzov Autogénny tréning. Konspekt  z nemeckých monografií o AT vypracoval  J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)

Pro mente sana, Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci