Komplexná posttraumatická porucha

Pripravovaná nová dg. v MKCH 11 - komplexnej postraumatickej stresovej poruche.
Informácia užitočná najmä pre detských psychiatrov/psychiatričky a klinických psychológov/-ičky, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú s traumatizovanými deťmi.