Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min). 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: [email protected] alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie.

Čas: 13.-14. SEPT. 2019, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: [email protected]. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ; členovia SPS majú zľavu na 75 €
Platbu prosím poukazujte až po vyrozumení či bola Vaša prihláška akceptovaná (problém limitovanej kapacity miest).
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky. 
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností. 
Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.
 

Odporúčaná literatúra:

- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2018, 67 strán.

- Schultzov Autogénny tréning. Konspekt  z nemeckých monografií o AT vypracoval  J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)

Pro mente sana, Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci