Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

7. - 8. FEBRUÁR 2020

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

 Pro mente sana, Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: [email protected] alebo mobil:0948 094 674.
 
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie.
 
Čas: 7.-8. FEBR. 2020, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).
 
Prihlášky posielajte na adresu: [email protected]. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
 
Platba: 79 € ; členovia SPS majú zľavu na 75 € , platbu realizujte po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol AT.
E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.
 

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.


Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Bratislava, 2018, 67 strán.

- Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z nemeckých monografií o AT vypracoval  J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)