Na pôrode záleží!

Predstavte si pôrod svojho dieťatka...

pri ktorom záleží na tom, ako sa cítite záleží na tom,

čo potrebujete a vaše rozhodnutia sú rešpektované

Viac...

O psychoterapii „samouhryznutí“ a slepej poslušnosti

Nemohol som mlčať

Netopte sa vo svojich problémoch sami. Psychiater Jozef Hašto tvrdí, že úspešne psychoterapeuticky liečení pacienti vnášajú do spoločnosti viac sebareflexie a empatie. On sám do nej vniesol viac nádeje a viery v pravdu a spravodlivosť.

Viac...

Rozhovor: Renomovaný psychiater Jozef Hašto o Freudovi, psychoanalýze a snoch

Rozhovor: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD o Freudovi, psychoanalýze a snoch pre portál aktuality.sk

S Jozefom Haštom sme sa stretli v jeho ambulancii na Heydukovej ulici v Bratislave. Veľký priestor s vysokými stropmi a s policami plnými kníh v centre hlavného mesta dýchal zvláštnou atmosférou. Osobný psychiater Hedvigy Malinovej rozpráva o jednom z najväčších lekárov v dejinách.

Viac...

Vyjadrenie k téme bondingu

Vyjadrenie Doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. k téme bondingu pre portál zenskekruhy.sk

Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. pôsobil do roku 2012 ako prednosta Psychiatrickej kliniky FN v Trenčíne.  Je autorom publikácie Vzťahová väzba (2005), dlhodobo aktívne podporuje popôrodný bonding prostredníctvom prednášok a článkov.

Pána docenta sme požiadali o vyjadrenie k téme nerušeného kontaktu matky a dieťaťa. Keďže ide o komplexný text, uverejňujeme ho ako prílohu. Vyjadrenie bude publikované v internetovom časopise Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika 2014, č.2.

Viac...