Pomohla mi psychoterapia

Rozhovor poskytnutý: 5.9.2011, pripravovaný pre časopis Zdravie

Redaktorka: Darina Mikolášová

Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut

Niektoré informácie z rozhovoru boli použité alebo občas aj presne citované v článku redaktorky Dariny Mikolášovej v časopise Zdravie.

Viac...

Rozhovor o homosexualite

Rozhovor o homosexualite

Otázky kladie: Andrej Bán, redaktor .týždňa

Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut

21.05.2012

Viac...

Rozhovor pre časopis Mosty k rodine

Primerané napĺňanie potrieb v detstve do istej miery rozhoduje o odolnosti jedinca na stresy v dospelosti

Redaktorka: Andrea Eliášová, Mosty k rodine

Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut

Publikovaný: 2/2011, ročník 2, 4-11 s.

Viac...