Novinky Vydavateľstva-F

F-Klub Novinky
Správy zo sveta psychiatrie, psychoterapie, psychosomatiky a neurovied - 2/2019

Vítame Vás pri informáciách členom  F-Klubu.
Vydavateľstvo-F
Nezobrazujú sa Vám novinky správne?  Navštívte ich na webe 

Autogénny tréning 
- základný stupeň 

Institut sociálního zdraví (OUSHI), Univerzita Palackého v Olomouci,
Vás pozýva na seminár prof. MUDr. Jozefa Hašta, Ph.D.
 15. - 16. marec 2019

Anotácia: 

       Seminár je zameraný na osvojenie si základného stupňa autogénneho tréningu (AT) a má niekoľko výukových úrovní. Účastníci sa zoznámia s definíciou AT, jeho historickými koreňmi a s kontextom vzniku metódy. Zistia, aké boli prevedené štúdie pôsobenia metódy (na psychologickej, neurobiologickej a fyziologickej úrovni) a jej efektivitu pri poruchách zdravia. Získajú informácie, aké indikácie a kontraindikácie sú u AT a aké sú možnosti jeho preventívneho použitia u rizikových skupín a zdravých jedincov za účelom zvýšenia kvality ich života (špeciálne pre využitie v pomáhajúcich profesiách). Najdlhšiu časť seminára bude tvoriť výklad metodiky a získanie praktických skúseností s nácvikom jednotlivých krokov a ich zdieľanie v skupine. 

Pre nákup za zľavnené, klubové ceny sa prosím prihláste alebo zaregistrujte do F-Klubu na www.vydavatelstvo-f.sk

Z ponuky vyberáme:
 

Autogénny tréning 
4. doplnené vydanie

Hašto Jozef

Príručka k diagnostickým kritériám z DSM-5®

Americká psychiatrická asociácia
Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia.
Autogénny tréning v preklade znamená "sebautvárajúce systematické cvičenie".  Ide o prepracovaný systém vnútornej práce s predstavami, pomocou ktorej sa dostávame do stavu prehĺbeného pokoja, uvoľnenia a hypnoidne zmeneného vedomia.

Slovenské vydanie nových diagnostických kritérií psychických porúch a súvisiacich faktorov podľa APA. Zmeny vo vymedzení porúch, ich špecifikovaní a zaradenie nových kategórií súvisia
s výsledkami nových výskumov
v oblasti duševného zdravia. Súčasťou sú aj príslušné kódy Medzinárodnej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov (MKCH).

2,18€ cena pre členov F-klubu

12,67€ cena pre členov F-klubuHlbinná psychoterapia

Wöller Wolfgang, Kruse Johannes

Hlbinná psychoterapia patrí do rodiny psychoterapeutických metód, ktorých korene siahajú k Sigmundovi Freudovi. Jej moderné súčasné poňatie, ktoré reflektuje prakticky všetky významné objavy v oblasti psychoterapie, načrtáva táto kniha zrozumiteľným a didakticky sviežim spôsobom.

Transakčná analýza

 Schlegel Leonhard

Psychoterapia presahujúca hranice smerov.
Publikácia spája psychodynamické a kognitívne-behaviorálne prístupy k teórii a praxi.
Kniha je v nemeckom rečovom
okruhu považovaná
za štandardné, učebnicové dielo. 
 

 

16,90€ cena pre členov F-klubu

15,30€ cena pre členov F-klubu
 

Základy hlbinnej psychológie

Základy hlbinnej psychológie

diel I, II, III


Schlegel Leonhard

Brilantný prehľad poznatkov a konceptov pre psychodynamické psychoterapie od vynikajúceho švajčiarskeho psychiatra, psychoanalytika a psychoterapeuta. Jedinečné dielo v slovenčine. Nielen pre odborníkov, aj pre vzdelaných laikov, intelektuálov.


 

diel IV


Schlegel Leonhard

Polarita duše a jej integrácia a imaginatívne metódy v psychoterapii. IV. je diel venovaný prínosu C. G. Junga a priekopníkom imaginatívnych metód v psychoterapii. Imagináciu a obrazovú predstavivosť v súčasnosti využívajú už takmer všetky psychoterapeutické smery
a často sú súčasťou aj špeciálne
vyprofilovaných metód. 

15,20€ cena pre členov F-klubu

14,90€ cena pre členov F-klubu

Psychoterapia

Tvár pod maskou

Schlegel Leonhard

Prehľad historicky a aktuálne významných psychoterapeutických smerov a metód. Autor
sa podujal na sprehľadnenie psychoterapeutických smerov a metód, ktoré pokladá za historicky a aktuálne významné. Takýto stručný a obsažný prehľad bol schopný urobiť vďaka svojej bohatej klinickej, supervíznej a školiteľskej praxi kombinovanej s dôkladným štúdiom a nevšednou poznávacou kapacitou. 
Eidelberg Ludwig

Pracovný deň psychoanalytika. Profesor psychiatrie a psychoanalytik na New York State University sa podujal opísať svoj jeden klinický pracovný deň. Umožňuje nám   jedinečný zážitok z pozorovaných fenoménov, z komunikácie v ambulancii, životných príbehov a odkrývania vnútra ľudí, ktorí to potrebujú.

15,00€ cena pre členov F-klubu

5,20€ cena pre členov F-klubu

Zoznam všetkých publikácií Vydavateľstva F nájdete TU


 
Staňte sa fanúšikom Vydavateľstva-F na facebooku  a majte informácie o kurzoch a novinkách
medzi prvými.
Nezobrazujú sa Vám novinky správne?  Navštívte ich na webe

Kontakty

Zuzana Okálová
+421 948 094 674
vydavatelstvo-f@vydavatelstvo-f.sk
Vydavateľstvo-F
Pro mente sana s.r.o.
Heydukova 27
81108 Bratislava 1
Kliknite sem ak si želáte zrušiť odoberanie F-Klub noviniek
Powered by AcyMailing