Reforma_psychiat_4d64059ec2a76

Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR

NA STIAHNUTIE: Komplexne vypracovná reforma psychiatrickej starostlivosti v SR. Podáva náčrt modelového, optimálneho riešenia pre prax.
Popis
Kniha je ZADARMO dostupná len ako E-BOOK na stiahnutie
 
Reforma psychiatrickej starostlivosti v SR

""Úroveň vývoja určitej spoločnosti sa dá merať podľa toho, či sa v rámci svojej zdravotnej politiky, a tým aj v rámci psychiatrických inštitúcií, vie diferencovane vyrovnať s individuálne vždy odlišnou problematikou svojich duševne trpiacich spoluobčanov."" Prof. Dr. med. Christian Müller, švajčiarsky psychiater
Odporúčame, aby štandardná psychiatrická starostlivosť bola regionalizovaná, všeobecne dostupná a natoľko diverzifikovaná, aby umožňovala liečbu celému spektru pacientov s duševnými chorobami a poruchami vo všetkých vekových kategóriách ... Región štandardnej psychiatrickej starostlivosti odporúčame utvárať pre geografickú oblasť s 60 - 150 000 obyvateľmi ... dostupnosť verejnou dopravou do 1 hodiny, vzdialenosť od bydliska do 25 km.

Do štandardného vybavenia takéhoto regiónu ... je potrebné funkčne prepojené spektrum psychiatrických inštitúcií pre dospelých, pre pedopsychiatrických a pre gerontopsychiatrických pacientov. Nadregionálnu psychiatrickú starostlivosť obmedziť pre špeciálnu problematiku.


Kniha Reforma psychiatrickej starostlivosti je dostupná v elektronickej forme pre členov F-klubu.
 
Šírka: 0.0000 mm
Výška: 0.0000 mm
Váha: 0.0000 g