Benz Wolfgang

Nie je nastavený žiaden obrázok
Wolfgang Benz je profesorom pre výskum antisemitizmu na Technickej univerzite v Berlíne.

Vydal viaceré publikácie o dejinách Židov v Tretej ríši a o. i. aj štandardné diela „Židia v Nemecku 1933 -1945“ a „Dimenzia genocídy“.