Rudolf Gerd

Nie je nastavený žiaden obrázok
 Prof. Dr. med. Gerd Rudolf, psychoanalytik a odborný lekár pre psychoterapeutickú medicínu a psychiatriu; bývalý riaditeľ Psychosomatickej univerzitnej kliniky v Heidelbergu; spoluzakladateľ Operacionalizovanej psychodynamickej diagnostiky (OPD). Pracovné ťažiská: empirický výskum psychoterapie a vývoj konceptu psychodynamickej psychoterapie, na štruktúru zameranej psychoterapie.