Kontaktné údaje

Pro mente sana s.r.o.
Vydavateľstvo F
Heydukova 27,
81108 Bratislava
Slovak Republic
Zuzana Okáľová
+421 948 094 674
vydavatelstvo-f@vydavatelstvo-f.sk
Prečo F? PDF Tlačiť E-mail
Prečo je "F" v názve Vydavateľstva F?

F je začiatočné písmeno priezviska Sigmunda Freuda, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o akceleráciu vývoja psychiatrie, psychoterapie, psychosomatiky, teda oblastí, na ktoré sa naše Vydavateľstvo primárne zameriava.
Freudove eseje majú výrazné presahy aj do iných oblastí vied o človeku a spoločnosti a na takéto presahy je zameraná aj edícia Kauza Homo Sapiens v rámci Vydavateľstva F.

Písmeno F je tiež symbolom pre problematiku duševného zdravia pretože v Medzinárodnej klasifikácii ochorení (ICD-10, WHO) sa práve v kapitole F pojednáva o psychických poruchách.