Hart Ch. L.

CHRISTIAN L. HART, PHD. je profesorom psychológie na Texas Woman’s  University, kde pôsobí ako riaditeľ Psychologickej vedy a  Laboratória ľudských podvodov. Jeho výskum je zameraný na odhaľovanie klamstva, patologické klamanie a morálne aspekty klamania. Je autorom Pathological Lying:Theory, Research and Practice a prispieva do Psychology Today. Jeho práce boli citované v The New York Times, The Washington Post, National Public Radio, London Times, CNN a The Guardian.