Kruse J.

Johannes Kruse, Prof. Dr. med., odborný lekár pre psychosomatickú medicínu a psychoterapiu; psychoanalytik (DGPT), cvičný analytik; medicínsky riaditeľ Kliniky pre psychosomatiku a psychoterapiu, Justus-Liebig-Universität Giesen; medicínsky riaditeľ klinky pre Psychosomatickú medicínu a psychoterapiu Philipps Universität Marburg; predseda Nemeckej spoločnosti pre psychosomatickú medicínu a lekársku psychoterapiu (DGPM)