Matthess H.

Helga Matthess, Dr. med., Dip.-Phys., odborná lekárka pre psychoterapeutickú medicínu, praktická lekárka, psychoanalytička, EMDR – trénerka, pracuje v súkromnej praxi v Duisburgu.