Dlhodobý výcvik v transakčnej analýze

ATASK - Asociácia transakčnej analýzy Slovenska
oznamuje, že otvára dlhodobý výcvik v transakčnej analýze TA3R 2017-19
Transakčná analýza je teória o ľudskej osobnosti a ľudskom správaní. Je to ucelený systém psychoterapie vytvorený Ericom Berne (1910-1970) v 50tych rokoch minulého storočia. Medzi atraktívne črty TA patrí jej aplikovateľnosť v rôznych situáciách ako je psychoterapia, poradenstvo, vzdelávanie, koučing, supervízia, organizačný rozvoj, konzultácie a tréning manažmentu (podľa EATA – Európska asociácia transakčnej analýzy, viac na www.eatanews.org).

Komu je výcvikový program určený Koučom, psychológom, psychoterapeutom, pedagógom na základných, stredných, vysokých aj v materských školách, zdravotníckym a sociálnym pracovníkom, manažérom, právnikom a podobne. Maximálny počet uchádzačov je 18.
Organizácia výcviku
Celkovo 300 výcvikových hodín rozložených do 3-och rokov vo forme dvojdňových a trojdňových stretnutí.
Dvojdňové víkendové semináre sú naplánované na piatok-sobotu v rozsahu 15 hodín (7,5+7,5 hod).
Trojdňové víkendové semináre sú naplánované na piatok-nedeľu v rozsahu 20 hodín (7+7+6 hod).
Prvé stretnutie – 17.-19. marec 2017. Miesto stretnutí – Piešťany, priestory ATA Slovakia.
Po absolvovaní tohto systému vzdelávania obdrží každý účastník potvrdenie o absolvovaní počtu hodín teórie, zážitku na sebe a supervízie, ktoré počas výcvikového programu získal. Celý program je koncipovaný tak, že postupne účastník získa Certifikát po prvom roku výcviku a Diplom po druhom roku výcviku. Čo znamená, že splní už v tomto bode približne 50% požiadaviek potrebných na získanie certifikátu CTA/MSc.
Počas výcviku bude možné dohodnúť sa na pokročilom tréningu s lektorom (s kvalifikáciou PTSTA alebo TSTA), ktorého si vyberie, a ktorý ho bude sprevádzať v nasledujúcom období až po záverečnú skúšku. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky (organizuje EATA) získa certifikát CTA (Certified transactional analytik) a stáva sa transakčným analytikom.
Lektorky
Julie Hay, TSTA-O,P,E (GB) /angličtina
Sandra Wilson TSTA – O /angličtina
Blanka Čepická, PTSTA-P (ČR) /čeština
Eva Acs, PTSTA-C (Hungary) /čeština
Sylvia Schachner, PTSTA-E (Austria) /angličtina, nemčina, francúžština
V prípade výkladu v cudzom jazyku je preklad zabezpečený.
Náklady
Cena jedného 3dňového stretnutia je 180 EUR, dvojdňového 145 EUR. Náklady na stravu, cestu a ubytovanie si každý účastník hradí samostatne.
Akreditácia Vzdelávanie spĺňa štandardy Európskej asociácie transakčnej analýzy. Ďalšie informácie Bližšie informácie a prihlášky na emailovej adrese ata.slovakia@gmail.com alebo telefonicky 0949 668 428 u Silvie Šušorovej.
Dlhodobý výcvik v transakčnej analýze