Psychoterapeutický rozhovor

Táto kniha je praktickou príručkou verbálnej intervencie pri psychogénnych a psychosomatických ochoreniach. Postup lekára, psychoterapeuta názorne ilustrujú kazuistiky a sekvencie rozhovorov.

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
223
ISBN: 
80-88952-11-5
7.98€

Terapeuticky účinné dialógy v lekárskej praxi. Psychogénne alebo psychosomaticky chorí pacienti tvoria veľkú časť pacientov v každej praxi všeobecného lekára. Ako zaobchádzať s týmito pacientami? Ako s nimi hovoriť? Ako budovať dôveryplný vzťah? Táto kniha je praktickou príručkou verbálnej intervencie pri psychogénnych a psychosomatických ochoreniach. Pre rôzne skupiny pacientov a syndrómy je na príkladoch ukázané vedenie rozhovoru, napr. pri psychosomatických poruchách, suicidalite, borderline poruche osobnosti.

Psychoterapeutický rozhovor je nielen dôležitou súčasťou základného psychosomatického ošetrovania lekármi - špecialistami v rôznych odboroch, je predovšetkým základom hlbinných/psychodynamických psychoterapií. Kazuistiky a sekvencie rozhovorov názorne ilustrujú postup lekára, psychoterapeuta, ťažisko je v praxi, teoretické pozadie je vedome opisované stručne.

Vypredané: 
64