Učenie sa kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, Ilustrované

Jednoducho použiteľný sprievodca ponúka program navrhnutý pre dosiahnutie kompetencií, ktoré pokrývajú základné metódy aj pokročilé techniky KBT. Je súčasťou série Jadrové kompetencie v psychoterapii.

Kategória: 
E-knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
e-kniha
Počet strán: 
319
ISBN: 
978-80-88952-53-4
8.39€

Edícia: Jadrové kompetencie v psychoterapii

""Táto kniha je vynikajúcim úvodom do aplikácie kognitívnej terapie na klinické problémy. Zrozumiteľný text a ilustrácie knihy sprevádzajú čitateľa cez konceptualizáciu prípadu cez všetky nevyhnutné stratégie a zručnosti k stávaniu sa kompetentným kognitívnym terapeutom. Video, ktoré sprevádza knihu, ilustruje kľúčové charakteristiky KBT. Terapeut sa tak môže učiť kognitívnu terapiu prostredníctvom čítania, pozerania a praktizovania."" Aaron T. Beck, M.D., Univerzitný profesor psychiatrie, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Prostredníctvom bohatého využívania videa, tabuliek, grafov, cvičení, príkladov, riešenia problémov a praktických tipov pre maximálne vyťaženie z liečebných intervencií je kniha Učenia sa kognitívno-behaviorálnej terapiiIlustrovaný sprievodca navrhnutá pre študentov aj praktikov ako pomôcka na zvládnutie kľúčových metód preukázateľne účinnej formy psychoterapie. Jednoducho použiteľný sprievodca ponúka program navrhnutý pre dosiahnutie kompetencií, ktoré pokrývajú základné metódy aj pokročilé techniky. Kniha ponúka tiež úplné vysvetlenie najúčinnejších behaviorálnych stratégií a integrujúci kognitívno-behaviorálny/biologický/interpersonálny model liečby. Tiež uvádza metódy konceptuálizácie a plánovania liečby schválené Akadémiou kognitívnej terapie.

Kniha Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapiiIlustrovaný sprievodca je napísaná skúsenými kognitívno-behaviorálnymi terapeutmi, ktorí demonštrujú metódy KBT aj na sprievodnom DVD, preto je nepochybne základným zdrojom študentov viacerých odborov a praktikov, ktorí sa chcú naučiť neoceniteľné techniky KBT.

DVD nie je súčasťou knihy, záujemcovia si ho môžu objednať samostatne TU.

Vypredané: 
961