F-BLOG

Pozvánka na konferenciu. Experti a expertky venujúci sa traume hovoria o tom, že najzásadnejší traumatický zážitok v detstve nezvykne byť samotná traumatická spomienka, ale bytostný zážitok, že tu nikto nie je, že som v tom sám/sama. Liečivým sa potom stáva skúsenosť, že tu niekto so mnou je – niekto ma vidí, vníma, snaží sa pochopiť, zaujíma sa o mňa, považuje ma za hodnotného –...
* knihy označené týmto symbolom sú u nás už vypredané. Môžete skúsiť cez Vášho kníhkupca alebo distribučné fi:, Inform, Partner Technic,  knižnice alebo elektronicky na web. stránke Vydavateľstva F.     Adamove, J.: Vzťahová väzba v detstve a v dospelosti. Stručný prehľad poznatkov. 268 strán, dostupná len ako e-kniha: 2,00€ Alberti R., M. Emmons:...
20. – 21. JANUÁR 2023
9. DECEMBER 2022 z hľadiska psychodynamickej a hlbinnej psychoterapie, konštelácií prenosovo – protiprenosového diania, s využitím mentalizovania pri Bálintovej metodike a pri rozšírenej biografickej anamnéze.
11. - 12. NOVEMBER 2022 Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
30. 9. - 1. 10. 2022 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
20.  MÁJ 2022 Supervízny seminár z hľadiska psychodynamickej a hlbinnej psychoterapie, vrátane KIP, s využitím Bálintovej metodiky a rozšírenej biografickej anamnézy.
21. JANUÁR 2022 Supervízny seminár z hľadiska psychodynamickej a hlbinnej psychoterapie s využitím Bálintovej metodiky a rozšírenej biografickej anamnézy.
12. - 13. NOVEMBER 2021 Intenzívny seminár v celkovom trvaní 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
5. - 6. NOVEMBER 2021 „Traumseminar“ s akcentom na rozvíjanie mentalizácie Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so snom v psychodynamických / hlbinných smeroch a v psychoterapii vôbec, 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
7. - 8. FEBRUÁR 2020 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
15.-16. november 2019 Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň. Kurz je otvorený aj záujemcom z iných profesií, ale absolvovanie nebude oprávňovať k používaniu metodiky u druhých.