F-BLOG

je otvorené aj pre účastníkov zo Slovenska. Naplánované na 3 roky. V jednom akademickom roku štyri 12-hodinové bloky (pia/sob). Prvý blok už 10 - 11. november 2017 "Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základoch".
3.- 4. NOVEMBER 2017 Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky. Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.
Na tému orientovaná interakcia (T.O.I.)-kurz s fokusom na emócie 24. - 25 NOVEMBER 2017 T.O.I. je psychoterapeutická a psychoedukačná metóda.Vypracovala ju Ruth Cohn,švajčiarska psychoanalytička, integrovaním poznatkov a prístupov z humanistických smerov (Rogersovej na osobu orientovanej školy a gestaltterapie).
K 49. výročiu sovietskej okupácie Československa v r.1968 -dokumenty,ktoré sa 2 desaťročia nesmeli zverejňovať: 1986.pdf
By KATE MURPHYJAN. 7, 2017 We live in a culture that celebrates individualism and self-reliance, and yet we humans are an exquisitely social species, thriving in good company and suffering in isolation. More than anything else, our intimate relationships, or lack thereof, shape and define our lives.
Pozvánka na seminár Psychoanalýza a umenie - 11. februára 2017
17.-18. február 2017 PSR je osvedčená metóda na redukciu stresu a zvýšenie kvality života,účinná v liečbe viacerých psychických a psychosomatických porúch. Kurz zahŕňa teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach– 10 hodín.
31.3.-1.4. 2017 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín.
I. – základný stupeň 7.-8. apríl 2017 Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
Ako môžu svojpomocné skupiny postavené na princípe 12 krokov, ako ich formulovali Anonymní alkoholici, pomôcť naši klientom, pacientom a ako môžu inšpirovať našu prácu?
Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebaliečenia. Ľahko sa stane, že narazíme na limity a cítime bezmocnosť.
ATASK - Asociácia transakčnej analýzy Slovenska oznamuje, že otvára dlhodobý výcvik v transakčnej analýze TA3R 2017-19 Transakčná analýza je teória o ľudskej osobnosti a ľudskom správaní. Je to ucelený systém psychoterapie vytvorený Ericom Berne (1910-1970) v 50tych rokoch minulého storočia. Medzi atraktívne črty TA patrí jej aplikovateľnosť v rôznych situáciách ako je psychoterapia, poradenstvo...
Nemocnica priateľská k matkám a deťom Súčasťou konferencie "Mother Friendly Hospitals - It´s time" (Nemocnice priateľské k matkám - Už je načase), ktorej sme sa spoločne so Zuzkou Kriškovou zúčastnili 29. apríla v Záhrebe, bola aj prednáška zástupcu Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov (FIGO), Dioga Ayresa De Campos. Vo svojej prezentácii sa detailne snažil priblížiť desať krokov...
V predchádzajúcom článku sme písali, že na začiatku našej činnosti sme nemali jazyk, ktorým by sme mohli pomenovať to, čo dnes už veľmi jasne pomenúvame ako násilie a nerešpekt pri pôrode. Tento pojem používa aj WHO (slovenský preklad ich vyhlásenia si môžete prečítať tu) avšak ani zďaleka to nie je jediný pojem, s ktorým sa môžete stretnúť. Iné pojmy nájdete vo vedeckých článkoch, inak budú...
Odporúčania, ako čeliť kremeľským dezinformáciám: PDF Kremlin Watch Policy Paper, Jakub Janda, júl 2016.
Odhaľovanie dezinformácií a reakcie na aktuálne hoaxy: Dezinformácie Hoaxy Propaganda
Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín. Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky.
Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň.
VRBA-WETZLER MEMORIAL Prednáška: Jozef Hašto youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6miDQP02YiI