F-BLOG

Redaktor: Michal Piško Rozhovor poskytol: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Rozhovor uverejnený 14.12 2012 v SME
O potrebe bludov
Redaktorka: Jana Paniková, České noviny (ČTK- Česká tisková kancelář) Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 20.04.2009
Rozhovor pre časopis Revue Redaktor: Peter Kocnár Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 22.02.2009 Rozhovor nebol publikovaný, nakoľko časopis v súvislosti s krízou zanikol.
Rozhovor poskytnutý: 5.9.2011, pripravovaný pre časopis Zdravie Redaktorka: Darina Mikolášová Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Niektoré informácie z rozhovoru boli použité alebo občas aj presne citované v článku redaktorky Dariny Mikolášovej v časopise Zdravie.
Rozhovor o homosexualite Otázky kladie: Andrej Bán, redaktor .týždňa Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 21.05.2012
Primerané napĺňanie potrieb v detstve do istej miery rozhoduje o odolnosti jedinca na stresy v dospelosti Redaktorka: Andrea Eliášová, Mosty k rodine Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Publikovaný: 2/2011, ročník 2, 4-11 s.
Redaktorka: Sandra Tordová, Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut, zlomky rozhovoru boli publikované v časopise Nota Bene, 8/2011, 6-8 s.
Redaktorka: Sandra Tordová Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 19.08.2011
ROZHOVOR PRE TA3, písomný variant. Otázky zaslal: p. Vincent Štofaník a p.Vladimír Mišauer. Odpovedá MUDr. Jozef Hašto, PhD. 21.08.2007
„Keď sa povie povaha, tak v bežnom ponímaní sa ľuďom vybavia charakterové vlastnosti danej osoby a všetko, čo s tým súvisí. A v tom je každý človek do značnej miery jedinečný, hoci máme mnoho spoločných čŕt,“ hovorí známy slovenský psychiater prof. MUDr. JOZEF HAŠTO, PhD. (71). „Dokonca niektoré vlastnosti máme spoločné aj s cicavcami všeobecne.“ Čo vlastne spôsobuje to, že sme takí, akí sme?...