F-BLOG

Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch I. Termín: 4.-5.decembra 2015 II. Termín: 11.-12.dec. 2015
Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch I. Termín: 4.-5.decembra 2015 II. Termín: 11.-12.dec. 2015
Psací seminář aneb „Jak začít psát a dokončit kolokviální práci, psychoanalytický článek nebo kazuistiku“
Predstavte si pôrod svojho dieťatka... pri ktorom záleží na tom, ako sa cítite záleží na tom, čo potrebujete a vaše rozhodnutia sú rešpektované
Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote III Fokus: PÁROVÉ VZŤAHY V DOSPELOSTI, formy lásky, prechody a kombinácie
Nemohol som mlčať Netopte sa vo svojich problémoch sami. Psychiater Jozef Hašto tvrdí, že úspešne psychoterapeuticky liečení pacienti vnášajú do spoločnosti viac sebareflexie a empatie. On sám do nej vniesol viac nádeje a viery v pravdu a spravodlivosť.
Rozhovor: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD o Freudovi, psychoanalýze a snoch pre portál aktuality.sk S Jozefom Haštom sme sa stretli v jeho ambulancii na Heydukovej ulici v Bratislave. Veľký priestor s vysokými stropmi a s policami plnými kníh v centre hlavného mesta dýchal zvláštnou atmosférou. Osobný psychiater Hedvigy Malinovej rozpráva o jednom z najväčších lekárov v dejinách.
Vyjadrenie Doc. MUDr. Jozefa Hašta, PhD. k téme bondingu pre portál zenskekruhy.sk Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. pôsobil do roku 2012 ako prednosta Psychiatrickej kliniky FN v Trenčíne. Je autorom publikácie Vzťahová väzba (2005), dlhodobo aktívne podporuje popôrodný bonding prostredníctvom prednášok a článkov. Pána docenta sme požiadali o vyjadrenie k téme nerušeného kontaktu matky a dieťaťa....
Z obete vinníčka Neskrátený rozhovor pre týždenník Plus 7 dní číslo: 39, 26. 9. 2013, strana 118 - 120 Autor: Peter Getting Odpovedá MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Videá z konferencie Psychotraumatológia-Attachment-Psychoterapia sú prístupné pre prihlásených členov F-Klubu. Ak ste členom, nahláste sa prosím cez formulár v pravej časti obrazovky. Ak ešte nie ste členom, môžete sa ihneď zaregistrovať. Zborník prác a súhrnov Slovenko-Českej konferencie Psychotraumatológia-Attachment-Psychoterapia nájdete na stránke www.psychiatria-casopis.sk (č.1, 2013)
Redaktor: Michal Piško Rozhovor poskytol: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Rozhovor uverejnený 14.12 2012 v SME
O potrebe bludov
Redaktorka: Jana Paniková, České noviny (ČTK- Česká tisková kancelář) Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 20.04.2009
Rozhovor pre časopis Revue Redaktor: Peter Kocnár Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 22.02.2009 Rozhovor nebol publikovaný, nakoľko časopis v súvislosti s krízou zanikol.
Rozhovor poskytnutý: 5.9.2011, pripravovaný pre časopis Zdravie Redaktorka: Darina Mikolášová Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Niektoré informácie z rozhovoru boli použité alebo občas aj presne citované v článku redaktorky Dariny Mikolášovej v časopise Zdravie.
Rozhovor o homosexualite Otázky kladie: Andrej Bán, redaktor .týždňa Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut 21.05.2012
Primerané napĺňanie potrieb v detstve do istej miery rozhoduje o odolnosti jedinca na stresy v dospelosti Redaktorka: Andrea Eliášová, Mosty k rodine Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut Publikovaný: 2/2011, ročník 2, 4-11 s.
Redaktorka: Sandra Tordová, Odpovedá: Jozef Hašto, psychiater a psychoterapeut, zlomky rozhovoru boli publikované v časopise Nota Bene, 8/2011, 6-8 s.