Psychodynamická terapia komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy

Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoterapia
trauma
Väzba: 
brožovaná väzba
Jazyk: 
Slovenský jazyk
Počet strán: 
161
ISBN: 
9788099982087
12.00€

Traumatizácia v detstve môže viesť ku komplexnej posttraumatickej stresovej poruche (K-PTSP), ktorá môže pretrvávať až do dospelosti a pri spracovávaní traumy si vyžaduje špeciálne upravený a náročnejší  liečebný prístup. V čom sú rozdiely oproti liečbe "bežnej" PTSP, keď sa trauma udiala až v dospelosti, nájdete v tejto knihe od tímu Wolfganga Wollera.

Traumatizácia vo forme telesného, sexuálneho alebo emočného násilia v detstve a mladistvom veku je v pozadí komplexnej posttraumatickej stresovej poruchy (kPTSP), ktorá má nové vymedzenie v Medzinárodnej klasifi kácii psychických porúch (ICD-11).
Pri anamnéze detských traumatizácií má klinický obraz PTSP určité zvláštnosti: patogenéza je komplexnejšia a symptomatika širšia než pri traumatizáciách v dospelom veku, často sa vyskytuje komorbidita. Terapia sa musí tomu prispôsobiť. Koncepcia predstavená
v tomto Manuáli vychádza z chápania psychodynamickej liečby ako integratívnej metódy orientovanej na zdroje, ako je to odporúčané v tradícii hlbinnej psychoterapie.

  • Aktuálne: orientované podľa novej ICD-11 klasifikácie
  • Významné: častá porucha po zážitkoch násilia v detstve
  • Praktické: Manuál pre bežnú prax
Vypredané: 
366