Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

22.-23. máj 2015

Vedení kurzu: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
Jozef Hašto vystudoval Fakultu všeobecného lékařství na Karlově univerzitě v Praze, specializoval se na psychiatrii, absolvoval psychoterapeutické vzdělání v ČR, SR, Rakousku a Německu. Přednáší na Slovenské zdravotnické univerzitě v Bratislavě a Vysoké škole sv. Alžběty v Bratislavě, je vědeckým pracovníkem Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (OUSHI). Žije a pracuje v Trenčíně a Bratislavě. Vede školení v psychoterapii v rámci Slovenské psychoterapeutické společnosti, působí také jako supervizor. Je členem redakčních rad vícerých odborných časopisů. V roce 2009 získal cenu Ligy za duševní zdraví v SR „za přínos pro duševní zdraví". Je čestným členem České psychiatrické společnosti „za přínos pro českou psychiatrii".

Kurz základního stupně zahrnuje teorii, metodiku a sebezkušenost ve skupině – 10 hodin (1 učební hodina = 45 min).
Určené pro: psychology a lékaře, absolventy magisterského studia sociální práce, ošetřovatelství, pedagogiky.
Organizační otázky: Mgr. Kateřina Hamplová, e-mail: katerina.hamplova@upol.cz nebo mobil: +420 775115446.
Místo: Olomouc, Tř. 1. máje 5, budova Univerzity Palackého, učebna U3
Datum a čas konání: 22.-23. května 2015, začátek v pátek od 16:00 hod., registrace od 15:30 hod. (skupinová práce v pátek 16:00 – 20:00 hod., sobota 8:00 -13:00 hod.).
Přihlášky posílejte na adresu: katerina.hamplova@upol.cz. Uveďte, prosím, Vaše ukončené vzdělání, Vaši e-mailovou a poštovní adresu, datum narození (kvůli zasílání potvrzení absolventům) a telefon.
Platba: 1600,- Kč nebo 57 €, bankovním převodem na č.ú.:2620787296/1100 (SK 5111000000002620787296, SWIFT: TATR SK BX), Pro mente sana s.r.o. – uveďte Vaše jméno a symbol AT. O realizování platby a sumy informujte e-mailem na katerina.hamplova@upol.cz..
Případně platba v hotovosti u Mgr. Kateřiny Hamplové, Tř. 1. máje 5, Olomouc, kancelář Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI).
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptaci účasti potvrdíme podle pořadí přihlášených a definitivně po obdržení platby. Pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacitu skupiny, bude poskytnutý další termín konání.
Prosím přineste si přezůvky.
Ubytovaní: v Olomouci podle vlastních možností
Účastníci kurzu obdrží potvrzení o absolvování školení.

Doporučená literatura:
Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. Tretie doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2013.
Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z nemeckých monografií o AT vypracoval J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)

Univerzita Palackého v Olomouci, OUSHI - Olomouc University - Social Health Institute
Ve spolupráci se Slovenskou Psychoterapeutickou Společností - Pracovní skupinou pro hypnózu, autogenní trénink, Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci a integrativní přístupy - Pro mente sana, Trenčín/Bratislava