Kurz autogénneho tréningu II. – vyšší stupeň 1, 18.-19. marec 2016

Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky, ktorí už absolvovali kurz Autogénneho tréningu I. – základný stupeň.

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45min).
Vedenie: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: PhDr. Zuzana Fritzová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0907 55 33 24.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.
Čas: 18.-19. marec 2016, začiatok v piatok o 16:00 hod., prezentácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 - 13:00 hod.).
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com
Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 67 € , bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296,(Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a symbol AT-VS. E-mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.
Prosím prineste si prezuvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností, informácie môžete získať na tel.: 12 111
alebo na internete (v BA je možné získať aj relatívne lacné ubytovanie).
Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.
Odporúčaná literatúra:
Hašto, J.: Interpretácia symbolov s prihliadnutím k archetypálnym významom. PO NSP Trenčín, 1994, 33 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z monografií o AT vypracoval J. Hašto, 70 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
Hašto, J., Haštová, M., Kovaničová, M.: Vyšší stupeň Autogénneho tréningu. 59 strán. (www.vydavatelstvo-f.sk )
Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci