Kurz hypnózy, 24.-25.júna 2016

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín.
Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky.

Vedenie: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: PhDr. Zuzana Fritzová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0907 55 33 24.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.
Čas: 24.-25.júna 2016, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota)
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 67 €, bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296,(Tatra Banka), Pro mente sana s.r.o.–uveďte svoje meno a symbol Hypnóza. E -mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.
Prosím prineste si prezúvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.
Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.
Odporúčaná literatúra:
Langen,D.: Sprievodca hypnózou v medicíne. Úvod do lekárskej praxe. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2008, 115 str.
Kratochvíl, S.: Experimentální hypnóza. Academia, Praha, 1999, 344 str.
Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza, 3.,aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2009, str. 304
Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci