Kurz hypnózy

31.3.-1.4. 2017
Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach / trojiciach – 10 hodín.

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, liečebnej pedagogiky.
Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okáľová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674.
Miesto:Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana,potom prízemie.
Čas: 31.3.-1.4. 2017, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 67 € , členovia SPS majú zľavu na 63,5 Euro,bankovým prevodom na účet Pro mente sana,č.u.:SK5111000000002620787296 (je to Tatra Banka),.–uveďte svoje meno a symbol Hypnóza. E -mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.V prípade,že od prihláseného/prihlásenej neobdržíme informáciu o zaplatení, desať dní pred začiatkom pozývame náhradníka .
Prosím prineste si prezúvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.
Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

- Langen,D.: Sprievodca hypnózou v medicíne. Úvod do lekárskej praxe. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2008, 115 str.
- Kratochvíl, S.: Experimentální hypnóza. Academia, Praha, 1999, 344 str.
- Kratochvíl, S.: Klinická hypnóza, 3.,aktualizované a rozšířené vydání, Grada, Praha, 2009,str. 304
-Hašto J,Rozvadská B,Švančarová O.:Skúsenosti s využitím hypnózy a autogénneho tréningu (AT) v liečbe obezity.Slovenský lekár 11-12/98,43-44
-Zelenka V,Bernátová E,Hašto J : Klinická hypnóza a teória vzťahovej väzby:integratívna perspektiva.Čes a slov Psychiatr 2014; 110 (4) :220-226

Pro mente sana, Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci