KURZ Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácie

25.-26. MAREC 2022

Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci

 

PSR je osvedčená metóda na redukciu stresu a zvýšenie kvality života, účinná v liečbe viacerých psychických a psychosomatických porúch.

Kurz zahŕňa teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach – 10 hodín.

Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia ošetrovateľstva, sociálnej práce, liečebnej pedagogiky-využitie pre seba a prácu s klientami/pacientami.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie (zvonček pri vchode je úplne hore s nápisom Pro mente sana, potom je to prízemie).

Čas: 25. -26. III. 2022, začiatok v piatok o 16.00 hod., registrácia od 15.45 hod., ukončenie v sobotu o 13.00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00 hod., sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 €
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na účet Pro mente sana, č.ú.:SK5111000000002620787296 , uveďte do správy svoje meno a Jacobson.
E-mailom informujte o realizovaní platby.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu prihlášky potvrdíme obratom podľa poradia prihlásených a definitívne po oznámení platby. Desať dní pred začiatkom kurzu pozveme náhradníkov (podľa poradia prihlásených) namiesto tých, ktorí sa prihlásili, ale nezaplatili.

Prosím prineste si prezúvky.

Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.

 

Odporúčaná literatúra:

-Bernstein D.A.,Borkovec T.D.:Entspannungstraining,Handbuch der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson.12. Aufl.,Klett-Cotta, Stuttgart, 2018,199 s.

(v  angl. vyšlo pod názvom: New Direction in Progressive Relaxation Training:A Guide Book for Helping Professionals)

 

-Účastníci dostanú metodický návod.

 

                                                                                                                                        J.Hašto