Kurz Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácie

14. – 15. APRÍL 2023

Pro mente sana, Bratislava

Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci

 

J-PSR je osvedčená metóda na redukciu stresu a zvýšenie kvality života, účinná v liečbe viacerých psychických a psychosomatických porúch.

Kurz zahŕňa teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine a v dvojiciach– 10 hodín.

 

Určené: lekárom, psychológom, absolventom magisterského štúdia ošetrovateľstva, sociálnej práce, pedagogiky-využitie pre seba a prácu s klientami/pacientami.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie

Čas: 14. – 15. apríl 2023
začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 9:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ,
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.: SK51 1100 0000 0026 2078 7296 – uveďte do poznámky svoje meno a Jacobson,
E-mailom informujte o realizovaní platby.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Odporúčaná literatúra:

-Bernstein D.A.,Borkovec T.D.:Entspannungstraining,Handbuch der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson.12. Aufl.,Klett-Cotta, Stuttgart, 2018,199 s.

(v  angl. vyšlo pod názvom: New Direction in Progressive Relaxation Training:A Guide Book for Helping Professionals)

-Účastníci dostanú písomný metodický návod.

 

                                                                                                                                        J.Hašto