Kurz: Na tému orientovaná interakcia (TOI)-kurz špecificky štrukturovanej skupinovej práce

17. – 18. MAREC 2023

Pro mente sana, Bratislava

Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

T.O.I. je psychoterapeutická a psychoedukačná metóda.Vypracovala ju Ruth Cohn, švajčiarska psychoanalytička, integrovaním poznatkov a prístupov z psychoanalytických a humanistických smerov (Rogersovej na osobu orientovanej školy a gestaltterapie).

Formulovanie tém sa deje po dohode v skupine, spracúvanie témy je spojené so zdieľaním osobných názorov, skúseností, súvisiacich emócií a ich zvládania; fokus je aj na aktiváciu pozitívnych zážitkových zdrojov, integrovanie biograficky významných emočných zážitkov. Témy sa obvykle týkajú významných aspektov ľudského života (napr. základných emočných a motivačných dispozícií človeka).

 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.
Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie

Čas: 17. – 18. MAREC 2023
začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 9:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ,
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.: SK51 1100 0000 0026 2078 7296 – uveďte do poznámky svoje meno a symbol TOI,
E-mailom informujte o realizovaní platby.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Účastníci kurzu dostanú text o teórii a metodike TOI.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

-Cohn, R.: Von der Psychoanalyse zur themenzentrierten Interaktion. Von der Behandlung einzelner zu einer Pedagogik fur alle. 15. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta

-Lohmer, C., Standhardt, R.: Themenzentrierte Interaktion (TZI). Die Kunst, sich selbst und eine Gruppe zu leiten. Mannheim: PAL

-Panksepp, J., Biven, L.: Archeológia mysle. Neuroevolučný pôvod ľudských emócií. Bratislava: Vydavateľstvo F

 

                                                                                                                                        J.Hašto