Kurzy autogénneho tréningu I. – základný stupeň

Kurzy autogénneho tréningu v dvoch tremínoch
I. Termín: 4.-5.decembra 2015
II. Termín: 11.-12.dec. 2015

Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).
Určené: psychiatrom a lekárom aj iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky,zdravotným sestrám.
Vedenie: Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: PhDr. Zuzana Fritzová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0907 55 33 24.
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, prízemie, zvonček Pro mente sana.
I .Termín: 4.-5.decembra 2015
začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 - 13:00 hod.).
II. Termín: 11.-12.dec. 2015
začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota
Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Platba: 57 € bankovým prevodom na č.ú.:2620787296/1100, Pro mente sana s.r.o. – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.
Prosím prineste si prezuvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností, informácie môžete získať na tel.: 12 111 alebo na internete (v BA je možné získať aj relatívne lacné ubytovanie,napr. v City Hosteli na Obchodnej ul,je to blízko Heydukovej,kde sa koná kurz).
Účastníci kurzu obdržia potvrdenie o absolvovaní školenia.
Odporúčaná literatúra:
Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 3. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2013, 65 strán.
Schultzov Autogénny tréning. Konspekt z nemeckých monografií o AT vypracoval J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)
Pracovná skupina pre hypnózu, autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu a integratívne prístupy pri Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti Pro mente sana,Bratislava