Psací seminář

Psací seminář aneb
„Jak začít psát a dokončit kolokviální práci, psychoanalytický
článek nebo kazuistiku“

Seminář je koncipován jako tři setkání uzavřené skupiny 6 – 12 praktikujících terapeutů/analytiků,
kteří delší dobu plánují napsat článek s psychoanalytickou tématikou, publikovat kazuistiku, případně
se připravit nebo dokončit svoji kolokviální práci. Seminář je určen pro všechny, kteří ztratili motivaci
nebo chuť psát, případně se obávají, že budou psát příliš jednoduše a neoriginálně. Jejich „téma“ se s
postupujícím časem stalo energii odebírající „zkamenělinou“, „cizorodým objektem“ mysli.
Semináře proběhnou ve třech sobotních setkáních (28/2, 21/3 a 18/4/2015), každé setkání
přibližně ve třech blocích: 9:00-11:00, 11:15-13:00, a 14:30-16:00.
Místem konání bude v sídle ČSPAP: Břehová 3, Praha 1. Při méně než šesti účastnících bude
seminář odložen.
Seminář teoreticky představí nevědomé překážky a inhibice psaní, dotkne se osvědčených psacích
strategií, a skupinovou prací bude promýšlet, rozkrývat a zachycovat témata prací účastníků semináře.
Cílem není vybavit účastníky semináře pouze teoretickou znalostí, jak kazuistiky a kolokviální práce
psát (například jak použít klinický materiál ve vztahu k teorii, jak strukturovat článek, jak formulovat
jasné a zaměřené zdůvodnění, originalita sdělení, zajištění pacientovy důvěrnosti, citace atd.), ale
získat inspiraci k vlastnímu textu, kritické prodiskutování tématu a především odvahu a vášeň svůj
článek dokončit. Seminář lze také využít jako možnost odprezentovat kazuistiku v rámci
psychoterapeutického výcviku. ČSPAP doporučuje kandidátům v každém ročníku svého výcviku sepsat
kazuistické sdělení s diskusí, které ukazuje, jak o svém pacientovi a terapii přemýšlí. Sepsáním
kazuistických fragmentů v průběhu výcviku kandidáti předchází zbytečným tenzím, zejména pokud je
kolokviální práce na konci výcviku kandidátovou prvotinou, ve které má současně prokázat svoji
kompetenci.
Předpokladem absolvování psacího semináře je zaslání krátkého textu (do 1000 znaků včetně mezer),
který popisuje náčrt kazuistiky/téma práce/článku nebo jen budoucí – jen hrubě promyšlený motiv.
Závazné přihlášky pošlete spolu s orientačním tématem Vaší práce do 20. února 2015 na adresu:
holub.mail@gmail.com
Cena jednoho sobotního setkání je 900 Kč, celkem 2 700 Kč za všechna tři setkání, které bude možné
uhradit hotově během prvního semináře. Psací seminář bude akreditován AKP a dle zájmu ev. i ČLK.
Na setkání se těší
David Holub