Seminár - 12 krokov Anonymných alkoholikov – Cesta uzdravenia

Ako môžu svojpomocné skupiny postavené na princípe 12 krokov, ako ich formulovali Anonymní alkoholici, pomôcť naši klientom, pacientom a ako môžu inšpirovať našu prácu?

Anonymní alkoholici vytvorili jedinečný spôsob svojpomoci, ktorý sa ukázal účinný nielen pri liečbe závislosti od alkoholu. Ich program uzdravovania, formulovaný do 12 krokov, je psychologicky veľmi zmysluplný a pritom geniálne praktický. Dnes svojpomocné skupiny založené na 12 krokoch Anonymných alkoholikov pomáhajú aj iným závislým (narkomanom, gamblerom, workoholikom), príbuzným alkoholikov, ľuďom s poruchami príjmu potravy, spoluzávislým, aj ľuďom s emocionálnymi problémami. Predstavujú výnimočný potenciál pomoci našim klientom a pacientom.
Na seminári sa pozrieme bližšie na program uzdravovania Anonymných alkoholikov, ako funguje, čo ponúka: našim pacientom, i nám samotným. Predstavíme si 12-krokové svojpomocné skupiny na Slovensku a možnosti vzájomnej spolupráce odborníkov a týchto skupín. Stretneme sa so zaujímavosťami z teórie aj z praxe a budeme mať možnosť zažiť atmosféru 12-krokového stretnutia.
Seminár povedie
Mgr. Hana Vojtová
Klinická psychologička, psychoterapeutka
MIESTO A čAS:
20.január 2017 (piatok)
Trenčín
(miesto upresníme prihláseným)
ROZVRH HODÍN:
8,45 registrácia
9,00 začiatok programu
18,00 záver
Obedná pauza cca 12,30 – 13,30
Poplatok za seminár je 45 EUR. Pre študentov 30 EUR.
Slovenská komora psychológov (SKP) – vybavujeme kredity
Počet miest je obmedzený na 10 ľudí.
Keď dostanete potvrdenie o prijatí Vašej prihlášky, prosím, uhraďte účastnícky poplatok čo najskôr.
Číslo účtu: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK2409000000005076509121.
V prípade platby faktúrou prosíme zaslať vopred fakturačné údaje.
V prípade neohlásenej neúčasti máte možnosť poslať za seba náhradníka alebo bude Vaša platba využitá na podporu vzdelávania o AA a 12-krokových skupinách na Slovensku.
Ako môžu svojpomocné skupiny postavené na princípe 12 krokov, ako ich formulovali Anonymní alkoholici, pomôcť naši klientom, pacientom a ako môžu inšpirovať našu prácu?
Prihlášky
Posielajte e-mailom: mali by obsahovať Vaše meno, tituly, profesiu, pracovisko a kontaktné údaje.
KONTAKT: Hana Vojtová, tel.: 0915 663839
E-mail: sipe.info@gmail.com
SEMINÁR