Seminár: Suicidalita

20. – 21. JANUÁR 2023

Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Psychopatológia a psychodynamika suicidality, presuicidálne stavy, rozlíšenie suicidálnych pokusov a parasuiciálneho správania, biografické súvislosti, možnosti prevencie a terapie; video – rozhovory s ľuďmi, ktorí prežili vážny suicidálny pokus.

 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie

Čas: 20. – 21. JAN. 2023, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. Seminár je v piatok 16:00 – 20:00 hod, sobotu 8:00 -13:00 hod.
Seminár je naplánovaný na 10 hodín (1 učebná hodina = 45min).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ,
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.: SK5111000000002620787296 – uveďte do poznámky svoje meno a symbol SUICIDALITA,
E-mailom informujte o realizovaní platby.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

-Ernst, K.: Praktická klinická psychiatria. (www.vydavatelstvo-f.sk, sekcia E-knihy)

-Woller, W., Kruse, J.: Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax. Trenčín: Vydavateľstvo F, Kap. 34

-Kind, H.: Psychiatrické vyšetrenie. Trenčín: Vydavateľstvo F

-Goulding, M., Goulding, R.: Zmena života pomocou Terapie novým rozhodnutím. Bratislava: Vydavateľstvo F

-Kaščáková, N. et al.: Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 27, 2020, č.2, s. 6-15 (www.psychiatria-casopis.sk)

                                                                                                                                        J.Hašto