Seminár: Umenie a veda krátkodobých psychoterapií

10. – 11. FEBRUÁR 2023

Pro mente sana, Bratislava

Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Intenzívny seminár s videoukážkami, 10 hodín

 

Prehľad konceptov a metodiky s videoukážkami práce kompetentných psychoterapeutov. Ilustrácie hlavných prvkov v krátkodobých psychoterapeutických prístupoch, ktoré majú výskumne (RCT) dokázanú efektivitu pri rôznych psychických a psychosomatických poruchách.

Tématizované bude motivačné inerview, význam mentalizovania, expozičné metódy, časovo limitovaná psychoanalytická terapia, interpersonálna terapia, kognitívna terapia, dialekticko-behaviorálna terapia, na riešenie orientovaný prístup, terapia novým rozhodnutím a i.

 

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil: 0948 094 674

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie

Čas: 10. – 11. 2. 2023,
začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ,
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.: SK5111000000002620787296 – uveďte do poznámky svoje meno a symbol UMENIE,
E-mailom informujte o realizovaní platby.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.

Odporúčaná literatúra:

-Dewan, M. J. et al: Umenie a veda krátkodobých psychoterapií. Sprievodca pre praktikov.

-Schwartz, B., Flowers, J. V. : Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov. Reflexie o terapeutickom umení.

-Goulding, M. , Goulding, R. : Zmena života pomocou Terapie novým rozhodnutím.

-Beck, D. : Krátkodobá psychoterapia. Úvod z psychoanalytického aspektu.

-Hofmann, A. : EMDR. Terapia psychotraumatických stresových syndrómov.

-Langen, D. : Sprievodca hypnózou v medicíne

-Schwartz, B., Flowers J. V. : Ako zlyháva terapeut. 50 spôsobou ako stratiť alebo poškodiť svojich pacientov.

-Alberti, R., Emmons, M. : Asertivita a rovnosť vo vašom živote a vzťahoch. Vaše plné právo!

- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie.

-Woller, W. , Kruse, J. : Hlbinná psychoterapia. Základy a návody pre prax.

-Riba, M. , Balon, R. : Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie.

-Davanloo, H. : Intenzívna krátkodobá psychodynamická psychoterapia (e-kniha na www.vydavatelstvo-f.sk)

-Winston et al. : Úvod do podpornej psychoterapie.(www.vydavatelstvo-f.sk)

-Small, L. : Krátkodobé psychoterapie. (e-kniha, www.vydavatelstvo-f.sk)

-Bellak, L. : Krátkodobá intenzívna psychoterapia a naliehavé stavy. (e-kniha, www.vydavatelstvo-f.sk)

-Wright, J. et al. : Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapii. (e-kniha, www.vydavatelstvo-f.sk)

-Bohus, M. : Borderline porucha osobnosti (e-kniha, www.vydavatelstvo-f.sk)

-Weissman, M. M. et al.: Interpersonálna psychoterapia. Kompletný sprievodca.

-Levenson, H. et al. : Krátka dynamická a interpersonálna terapia.

-Blaser, A., et al.: Na problém orientovaná terapia. Koncept integrovanej krátkodobej psychoterapie.

-Shazer, S.: Kľúče k riešeniu v krátkej terapii. (e-kniha, www.vydavatelstvo-f.sk)

 

                                                                                                                                        J.Hašto