Supervízny seminár

21. JANUÁR 2022 Supervízny seminár z hľadiska psychodynamickej a hlbinnej psychoterapie s využitím Bálintovej metodiky a rozšírenej biografickej anamnézy.

Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci

Určené: pre praktikujúcich psychoterapiu s rôznym zameraním

Predpokladom účasti je aspoň započaté vzdelávanie v určitom psychoterapeutickom smere alebo metodike, vítaní sú aj skúsení psychoterapeuti ochotní podeliť sa s problémovými prípadmi.

Vedenie: prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD, supervízor a školiteľ v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii, katatýmne imaginatívnej psychoterapii, autogénnom tréningu, Jacobsonovej progresívnej svalovej relaxácii a hypnoterapii

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sanapotom je to prízemie.

Čas: 21. 1. 2022 (je to piatok), 16.00 – 20.30 hod. (5 učebných hodín), príchod možný od 15.45.

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie a v akej metóde ste sa školili alebo školíte, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 30€
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – do poznámky uveďte svoje meno a "supervizia".
E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
 
Kapacita: Počet účastníkov bude limitovaný na 8, pri akceptácii prihlášok budeme prihliadať k poradiu prihlášok. Keď Vám oznámime akceptáciu Vašej prihlášky, dostanete bližšie inštrukcie k účasti a k realizovaniu poplatku 30€. Až po oznámení platby budete mať miesto rezervované.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Učasníci dostanú potvrdenie o absolvovaní.