Supervízny seminár

9. DECEMBER 2022
z hľadiska psychodynamickej a hlbinnej psychoterapie, konštelácií prenosovo – protiprenosového diania, s využitím mentalizovania pri Bálintovej metodike a pri rozšírenej biografickej anamnéze.

Pro mente sana,Bratislava
Institut sociálního zdraví Univerzita Palackého v Olomouci

 

Určené: pre praktikujúcich psychoterapiu s rôznym zameraním.
Predpokladom účasti je aspoň započaté vzdelávanie v určitom psychoterapeutickom smere alebo metodike, vítaní sú aj skúsení psychoterapeuti ochotní podeliť sa s problémovými prípadmi.

Miesto:  Heydukova 27, Bratislava-1, zvonček pri vchode úplne hore s nápisom Pro mente sana, potom je to prízemie.
Potrebné sú prezúvky.

Čas: 9. DECEMBER 2022, (je to piatok), 16.00 – 20.30 hod. (5 učebných hodín), príchod možný od 15.45.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

Spôsob prihlásenia: emailom na adr.: j.hasto.tn@gmail.com, uveďte prosím akú vysokú školu ste ukončili a v akej metóde ste sa školili alebo školíte;  tiež poštovú adresu, dátum narodenia (kvôli vystaveniu a zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu Vašej prihlášky potvrdíme podľa poradia prihlásených a Vašu účasť definitívne po zaplatení účastníckeho poplatku.

Platba: 35 €; 
Platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,

bankovým prevodom na č.ú.: SK51 1100 0000 0026 2078 7296 (Tatra Banka), uveďte variabilný symbol Supervízia. E-mailom prosím informujte o realizovaní platby.
Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD
psychiater a psychoterapeut