Vzťahová väzba, trauma a umenie

28. - 29. október 2022 

Pro mente sana, Bratislava
Institut sociálního zdraví, Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

Intenzívny seminár

Aké máme k téme odkazy od niektorých mimoriadnych umelcov?
Ako nás formujú naše vzťahové skúsenosti v detstve?
Traumy ako výzvy k ich spracúvaniu. Aj v tvorbe, umení.
Čo vieme o tom od Ingmara Bergmana? Franza Kafku? Dostojevského?

 
Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.
Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana, potom je to prízemie.

Čas: 28. - 29. OKT. 2022, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:45 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00 hod., sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ;
platbu realizujte až po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.:SK51 1100 0000 0026 2078 7296 – uveďte svoje meno a symbol VV. E-mailom informujte o realizovaní platby.
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní seminára.

 

Odporúčané zdroje:

-Filmy Ingmara Bergmana, špeciálne „Persona“; je dostupný na www.edisonline.sk
-Kafka, F.: List otcovi. -Premena. – Proces.
-Dostojevskij, F. M. : Zločin a trest.
-Breger, L.: Dostojevskij. Autor ako psychoanalytik. Bratislava: Vydavateľstvo F
-Hašto, J.: Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F
-Kaščáková, N. et al.: Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 27, 2020, č.2, s. 6-15 (www.psychiatria-casopis.sk)
 

J. Hašto