Workshop - Múdrosť 12 krokov AA v terapii traumy

Psychoterapeutická práca s traumatizovanými ľuďmi nás učí pokore: voči životu, voči vlastným možnostiam pomôcť, voči neuveriteľným zdrojom prežitia a sebaliečenia. Ľahko sa stane, že narazíme na limity a cítime bezmocnosť.

Hľadáme inšpiráciu a podporu pre seba aj svojich klientov. Jedným z najcennejších zdrojov inšpirácie sa pre mňa stali svojpomocné skupiny postavené na princípoch 12 krokov. Formulovali ich Anonymní alkoholici pred 80 rokmi a odvtedy sa nazbieralo veľké bohatstvo skúsenosti s uzdravovaním z rôznych, často i ťažkých psychických problémov. Tieto skúsenosti tvoria vzácny poklad múdrosti a môžu nás naučiť veľa o tom, ako sa ľudia uzdravujú, čo funguje na ceste k duševnému zdraviu a vyrovnanosti a ako premeniť utrpenie na zdroj vnútorného zrenia a rastu.
Cieľom workshopu je podeliť sa o múdrosť 12 krokov a prepojiť ju s poznatkami z psychotraumatológie.
Workshop je určený psychológom, psychoterapeutom, psychiatrom a iným záujemcom z pomáhajúcich profesií.
v sobotu 21.1.2017
od 9,00 do 18,00 hod.
Workshop sa bude konať v Trenčíne
(miesto upresníme prihláseným)
Workshop povedie
Mgr. Hana Vojtová
Prihlasovanie:
na e-mailovej adrese SIPE
do 12.1.2017
Poplatok za workshop: 45Eur
Po potvrdení o Vašom prijatí, prosím, uhraďte obratom na č.ú. v Slovenskej sporiteľni IBAN:
SK2409000000005076509121
SKP kredity vybavujeme
Počet účastníkov je obmedzený na 10 ľudí.
E-mail: sipe.info@gmail.com Tel.: Hana Vojtová 0915 663839
Workshop