Ženské kruhy - Nemocnica priateľská k matkám a deťom

Nemocnica priateľská k matkám a deťom Súčasťou konferencie "Mother Friendly Hospitals - It´s time" (Nemocnice priateľské k matkám - Už je načase), ktorej sme sa spoločne so Zuzkou Kriškovou zúčastnili 29. apríla v Záhrebe, bola aj prednáška zástupcu Medzinárodnej federácie gynekológov a pôrodníkov (FIGO), Dioga Ayresa De Campos. Vo svojej prezentácii sa detailne snažil priblížiť desať krokov iniciatívy medzinárodných organizácií WHO, FIGO, WRA ai."Mother-baby Friendly Birthing Facilities".

Počas celej prednášky som si v duchu hovorila "Áno, toto je to, čo rodiace ženy na Slovensku potrebujú! Podporu, starostlivosť podľa individuálnych potrieb a založenú na dôkazoch, súkromie, rešpekt a aktívnu účasť na svojom vlastnom pôrode." Desať krokov spomínanej iniciatívy predstavuje základné predpoklady k vytvoreniu takýchto podmienok v pôrodníckych zariadeniach.
Program je dobrý základ k uvedomeniu si, že starostlivosť poskytovaná pri pôrode je určená predovšetkým ženám a ich deťom.
Pôrodnícke zariadenie nemá primárne napĺňať potreby inštitúcie, ale potreby rodiacich žien a ich detí. K tomu, aby to bolo možné, potrebuje mať personál vytvorené priestorové, kapacitné a iné podmienky. Nevyhnutné sú jasne spísané protokoly a pravidlá, čerpajúce z vedecky overených postupov. Aj o tom je program Nemocníc priateľských k matkám a deťom. Dnes vám chceme priblížiť jeho filozofiu a kritériá prostredníctvom prekladu do slovenského jazyka.
Za celý tím Ženských kruhov

Miroslava Rašmanová
Nemocnica priateľská k matkám a deťom