Zoznam vyškolených odborníkov v metóde AUTOGÉNNY TRÉNING

Zoznam vyškolených odborníkov v metóde AT podľa J.H. Schultza v rámci kurzu Pro mente sana, ktorí súhlasili s uvedením kontaktu na nich.

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
 
Mgr. Mária Bilská
Senec - Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Tenenet
maria.bilska@tenenet.sk 
 
Mgr. Barbara Budinská
Levice
036/6379 508, 0951775495
barbara.budinska@nlv.agel.sk
 
Mgr. et Mgr. Dušan Gábor
Bratislava
0903 455 624 
dusan.gabor@yahoo.co.uk

Mgr. Sláva Grausová
Piešťany
0948298766
 
Mgr. Martin Koniar
Nitra
0903 375 232
martinko.koniar@gmail.com
 
Mgr. Karol Kováč, PhD.
Inštitút stresu, s.r.o.,
Trnava
kovac@istres.sk
0908984257
 
Mgr. Alžbeta Krištienová
Bratislava
alzbeta.kristienova@gmail.com
0908659934
 
Ing. Mgr. Peter Kuračka
Nitra
+421907122179
kuracka@sportovypsycholog.sk

Mgr. Inès B. Limberg
Bratislava
www.iblimberg.sk
ib.limberg@gmail.com
+421 949 812 360

 
Mgr. et Mgr. Katarína Maťová
Bratislava
katarina.matova@gmail.com
 
Mgr. Ivana Omámiková
Ambulancia klinickej psychológie
Bratislava
www.psycheclinic.sk
ambulancia@psycheclinic.sk
+421 951 020 781
 
Mgr. Nina Oravcová
Šaľa
nina.oravcova@gmail.com
0910958045
 
Mgr. Beáta Piliarová
Bratislava
piliarova.beata@gmail.com
 
Dr. pth. Martin Podolan, PhD, J.D.
Trnava
+421 910 673 680
podolan.tt@gmail.com
 
Mgr. Marek Sokol,
Bratislava
0915 176 171
marek.sokol@prebonus.sk 
 
Mgr. Michaela Sokoliová, Ph.D.,
Bratislava
sokoliova@icloud.com
 
Mgr. Michaela Stanková
Piešťany, Hlohovec
0901 797 013
michaela.stankova13@gmail.com

Mgr. Ivana Václaviková, PhD.
Trnava
vaclavikova.ivana@gmail.com
 
 

STREDNÉ SLOVENSKO
 
Mgr. Lena Čupková, PhD. 
Banská Bystrica
0910 338 283
lenacupkova@gmail.com
 
PhDr. Zuzana Droppová
Liptovský Hrádok
droppa.zuzana@gmail.com
 
Mgr. Juraj Kubaška
Žilina
juraj.kubaska@gmail.com
 
RNDr. et Mgr., Ján Pišta,
Banská Bystrica
+421 907 832 462
jan.pista@jpx.sk
 
Onon Sakhia
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya, Kremnica
email: o.sakhia@yahoo.com
 
PhDr. Martina Šadláková,
Považská Bystrica, Enoia - centrum celého človeka;
0910 716 719
enoia@enoia.sk
 
PhDr. Martina Šadláková,
Kúpele Nimnica, a.s.,
0910 716 719, psycholog@kupelenimnica.sk
 
 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
 
MUDr. Matúš Virčík
Michalovce
Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.
vircikmatus@gmail.com
  
Eva Kacejová, PhDr.
Levoča; Spišská Nová Ves
0905817338
k.ace.jo@hotmail.com