Komplexná posttraumatická porucha

Pripravovaná nová dg. v MKCH 11 - komplexnej postraumatickej stresovej poruche.
Informácia užitočná najmä pre detských psychiatrov/psychiatričky a klinických psychológov/-ičky, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú s traumatizovanými deťmi.
viac informácií na: http://www.archaoz.sk/2018/03/komplexna-posttraumaticka-porucha.html