Výcvik v terapii posttraumatických disociatívnych porúch vrátane disociatívnej poruchy identity.

23. - 25. mája 2018 v Trenčíne , KC Aktivity, Kyjevská 3183 .

Pozývame Vás na výnimočný výcvik, ktorý poriadame v máji v spolupráci s britskou organizáciou First Person Plural (FPP, v preklade: Prvá osoba množného čísla), ktorá sa zameriava na komplexné posttraumatické disociatívne poruchy, najmä mnohopočetnú poruchu osobnosti = disociatívnu poruchu identity. Trojdňový výcvik venovaný práve tejto téme povedú skúsené lektorky FPP Melanie Goodwin a Kathryn Livingston. Výcvik bude tlmočený do slovenčiny.

V priloženej pozvánke nájdete všetky podstatné informácie.