Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote

12. - 13. NOVEMBER 2021 Intenzívny seminár v celkovom trvaní 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

Pro mente sana, Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
OUSHI . Olomouc University Social Health Institute
 

Obsah: vzťahová väzba, trauma a zdravie; pôrod, bonding, bedding-in, význam pre kvalitu interakcie; utváranie typov vzťahových väzieb; odolnosť a mentalizačná schopnosť; odlúčenie v detstve a riziká (ilustrácia:video od Robertsona); „Kruh bezpečného rodičovstva“

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky. Vítaní sú aj zvedaví budúci alebo aktuálni rodičia, bez ohľadu na profesiu a tiež novinári, umelci.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549, MUDr.Natália Kaščáková, PhD, Mgr. Mária Verešová

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948 094 674.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sanapotom je to prízemie.

Čas: 12.-13. NOVEMBER, 2021, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 79 € ; členovia SPS majú zľavu na 75 € , platbu realizujte po potvrdení prihlášky,
bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol Vzťahová.
E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.
 
Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme obratom podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby. Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení, tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.

Učasníci dostanú potvrdenie o absolvovaní.

Odporúčaná literatúra (nemusí byť preštudované pred účasťou na seminári):

Adamove J. Vzťahová väzba v detstve a dospelosti. Stručný prehľad poznatkov. (e-kniha na www.vydavatelstvo-f.sk)-
Axline VM. Dibs v hľadaní seba samého pri terapii hrou. Bratislava:Vydavateľstvo F.-
Brisch,KH. Bezpečná vzťahová väzba. Attachment v tehotenstve a prvých rokoch života. (e-kniha na www.vydavatelstvo-f.sk)-
Hašto J. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. (e-kniha na www.vydavatelstvo-f.sk)-
Hašto J., Vojtová H. Posttraumatická stresová porucha (e-kniha na www.vydavatelstvo-f.sk)-
Kaščáková N., Hašto J. Význam endogénneho oxytocínu pri prirodzenom vaginálnom pôrode a bondingu. In:www.psychiatria-casopis.sk-
Hoffman K.,Cooper G.,Powel B. Kruh bezpečného rodičovstva. Ako podporiť bezpečnú vzťahovú väzbu Vášho dieťaťa, jeho emočnú odolnosť a slobodu v skúmaní seba a sveta. Bratislava:Vydavateľstvo F.-
Uvnäs-Moberg K. Hormón blízkosti. Rola oxytocínu vo vzťahoch. Bratislava: Vydavateľstvo F