Biopsychosocialny prístup - manuál

Sprievodca pre profesionálov v oblasti duševného zdravia

Biopsychosocialny prístup - manuál Biopsychosocialny prístup - manuál

Psychoterapia

Prehľad historicky a aktuálne významných psychoterapeutických smerov a metód

Psychoterapia Psychoterapia

Hormón blízkosti

Rola oxytocínu vo vzťahoch

Hormón blízkosti Hormón blízkosti

Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia

Katamnézy po desaťročiach od ukončenia dlhodobých terapií

Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia

Treblinka

Steinerova kniha o živote, smrti a povstaní vo vyhladzovacom tábore Treblinka je strhujúca. Je možné, že u mnohých čitateľov zostane v emocionálnej pamäti celoživotne.

Treblinka Treblinka