Terapia založená na mentalizovaní

Novinka
Kategória: 
Knihy
Zameranie: 
psychoterapia
Väzba: 
brožovaná väzba
Jazyk: 
Slovenský jazyk
Počet strán: 
126
ISBN: 
978-80-99982-17-9
15.00€

Koncept mentalizácie má korene vo výskumoch utvárania vzťahovej väzby. Vyvinuli ho Peter Fonagy, Anthony W. Bateman a John G. Allen. Ide o komplexné reflektovanie seba a druhých vo vzťahoch a kontextoch. Má emočnú a kognitívnu stránku. Deficity v mentalizovaní súvisia so zraniteľnosťou pre psychické poruchy.

V tejto knihe opisujú autori S. Taubner, P. Fonagy a A. W. Bateman terapeutický postup pri psychoterapii založenej na mentalizovaní, ktorá má dokázanú efektivitu v randomizovných a kontrolovaných štúdiách u hraničných porúch osobnosti. Použitie týchto terapeutických princípov sa rozširuje aj na ďalšie poruchy, sú žiadúcou súčasťou prakticky všetkých psychoterapií a majú tiež uplatnenie pre pedagogickú prax a prevenciu. Výchova dieťaťa dospelým, ktorý má rozvinuté mentalizačné schopnosti, prispieva k vývinu bezpečnej vzťahovej väzby u dieťaťa a udržaniu psychosomatického a sociálneho zdravia v ďalšom živote.

Psychoterapiu založenú na mentalizovaní môžeme označiť za modernú integratívnu terapiu, ktorá integruje psychodynamické komponenty s prvkami systémickej terapie, na osobu orientovaného prístupu a kognitívne behaviorálnej terapie.

Autori terapie zameranej na mentalizáciu chápe túto metódu ako niečo, čo sa v zásade dá naučiť. V modeli porúch osobnosti vychádzajú autori z predpokladu, že kľúčové problémy hraničnej poruchy osobnosti - interpersonálne ťažkosti, emočná dysregulácia a impulzivita - súvisia s tým, že pre týchto pacientov je ťažké zachovať si schopnosť mentalizovania v emočne významných momentoch. Cieľom terapie je stabilizácia alebo podpora mentalizácie, a to najmä v interpersonálnych emočných kontextoch, pričom zvlášť vhodný je tu vzťah a interakcia s terapeutom. Táto kniha predstavuje zhustenú verziu terapeutického manuálu, ktorý vyšiel v nemčine, a navyše ilustruje terapeutický postup na podrobne opísanej kazuistike

Vypredané: 
430