Alexander F.

Franz Alexander, M.D. sa narodil v r. 1891 v Maďarsku a študoval medicínu a psychiatriu na univerzitách v Budapešti, Cambridge a Berlíne. Do Spojených štátov prišiel v roku 1930 a v roku 1932 založil a  stal sa prvým riaditeľom Inštitútu pre psychoanalýzu v Chicagu. Mnoho rokov bol profesorom psychiatrie na Univerzite v  Illinois. V  roku 1956 sa presťahoval do Los Angeles, kde až do svojej smrti (1964) pôsobil ako riaditeľ Psychiatrického a psychosomatického výskumného inštitútu v Mt. Sinai Hospital a ako profesor klinickej psychiatrie na Univerzite Southern California. Dr. Alexander je autorom kníh „Fundamentals of Psychoanalysis“ a „Psychoanalysis and Psychotherapy“ a bol častým prispievateľom do odborných časopisov.