Benz Wolfgang

Wolfgang Benz je profesorom pre výskum antisemitizmu na Technickej univerzite v Berlíne.
Vydal viaceré publikácie o dejinách Židov v Tretej ríši a o. i. aj štandardné diela „Židia v Nemecku 1933 -1945“ a „Dimenzia genocídy“.