Breger Louis

LOUIS BREGER (1935 –) je emeritný profesor psychoanalytických štúdií na California Institute of Technology a zakladajúci prezident Inštitútu súčasnej psychoanalýzy. Bol klinicky aktívny psychoterapeut/ psychoanalytik počas 55 rokov a publikoval množstvo vedeckých článkov a kníh zameraných na sny, vývoj osobnosti, interpretáciu literatúry a psychoanalytickú teóriu. V slovenčine vyšli jeho knihy Súčasná dlhodobá analytická psychoterapia a Freud - temnota uprostred vízie.