Flowers John V.

John V. Flowers, Ph.D. je profesorom psychológie na Chapman University a je klinickým psychológom v súkromnej praxi. Jeho výskum sa zameral na psychoterapeutický proces a jeho výsledky a najnovšie na psychoterapiu vo filme. Je autorom desiatok článkov, doteraz siedmich kníh a mal stovky prezentácií pred vedeckými spoločnosťami. Mal možnosť ( ako klinický supervízor počas viac ako dvadsiatich rokov ) pozorovať z prvej ruky väčšinu chýb, ktoré sa popisujú v tejto knihe.