Henningsen Peter

Prof. Dr. med. Peter Henningsen, odborný lekár pre neurológiu a psychiatriu ako aj pre psychosomatickú medicínu; riaditeľ Kliniky pre psychosomatickú medicínu a psychoterapiu fakultnej nemocnice Isar TU Mníchov; spoluvydavateľ časopisu Zeitschrift fuer Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Pracovné ťažiská: diagnostika a terapia somatoformných porúch a neuro-psychosomatika.