Maercker Andreas

Ordinár na Psychologickom inštitúte Univerzity v Zurichu a vedie tam odbor Psychopatológia a klinická intervencia.